Augment Digital TH
Augment
KTAXA

Sara Lemos

10 July, 23

KTAXA

KTAXA

Sara Lemos

10 July, 23

KTAXA

Krungthai AXA

"กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต" เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการร่วมลงทุนระหว่างธนาคารกรุงไทย ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและ แอกซ่า บริษัทประกันชีวิตระดับโลกจากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิตให้บริการประกันชีวิตหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตบุคคลและกลุ่ม ประกันสุขภาพ หรือประกันชีวิตควบการลงทุน

Overview

โปรเจค SEO นี้มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนการเข้าชมหน้าบทความเพื่อสุขภาพทั้งในเว็บไซต์ และในแอปพลิเคชัน ผ่านการทำ Data Analytics - การ ทำ SEO ทั้งในด้านเนื้อหาและในด้าน Technical รวมถึงการ Research เทรนด์ต่าง ๆ เพื่อนำไปทำบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ChaLLENGEs

การทำบทความสุขภาพให้กับบริษัทประกันนั้นมีความท้าทายในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย การสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือกับผู้อ่าน การแข่งขันในการทำ SEO การสร้าง Backlinks ที่มีคุณภาพ การทำ Technical SEO รวมถึงการทำบทความให้มีเนื้อหาที่น่าสนใจและตามเทรนด์ผู้บริโภค ซึ่งวิธีที่จะสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ ก็คือการสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการสร้างบทความให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

ChaLLENGEs

การทำบทความสุขภาพให้กับบริษัทประกันนั้นมีความท้าทายในหลาย ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านกฎหมาย การสร้างความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือกับผู้อ่าน การแข่งขันในการทำ SEO การสร้าง Backlinks ที่มีคุณภาพ การทำ Technical SEO รวมถึงการทำบทความให้มีเนื้อหาที่น่าสนใจและตามเทรนด์ผู้บริโภค ซึ่งวิธีที่จะสามารถเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ได้ ก็คือการสร้างกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพและมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการสร้างบทความให้โดนใจกลุ่มเป้าหมาย

  • 01 Competitive Landscape

    ในประเทศไทยนั้นหมวดประกันสุขภาพนั้นมีการแข่งขันที่สูงมาก ทุกบริษัทแข่งกันสร้าง Visibility ในโลกออนไลน์กับกลุ่มลูกค้า ซึ่งทุก ๆ บริษัทต้องการที่จะเป็นอันดับต้น ๆ ใน Search Engine เพื่อสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของพวกเค้าได้

  • 02 Content Freshness and Updates

    Search Engine ให้ความสำคัญกับบทความที่มีความสดใหม่หรือมีการอัพเดทอยู่เรื่อย ๆ อีกหนึ่งความท้าท้ายคือการบริหารจัดการ Content Plan เพื่อลงบทความที่ Up-to-date อย่างต่อเนื่อง

  • 03 Building Trust and Credibility

    การสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นเป็นสิ่งสำคัญในโลกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยข้อมูลมากมายที่ไม่มีความน่าเชื่อถือ บทความที่เราลงจึงต้องมีความถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพและการดูแลสุขภาพที่คนไทยอยากรู้หรือสนใจ ซึ่งสิ่งนี้ต้องการความพยายามอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ รวมถึงความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความมุ่งมั่นที่จะให้ความรู้ที่ถูกต้องกับลูกค้า

SOLUTION

เพื่อที่จะเอาชนะความท้าทายในการเพิ่มจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์ในหน้า “บทความสุขภาพ” และบนแอปพลิเคชัน เราจึงวางกลยุทธ์ที่คลอบคลุมจากการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ดังนี้
1. In-depth Keyword Research and Analyze Market Trends: เราทำการศึกษา Keyword และเทรนด์ของผู้บริโภคอย่างละเอียด เพื่อสร้างคอนเทนต์ที่โดนใจกลุ่มเป้าหมาย
2. Diverse and Engaging Content: เพื่อสร้างความหลากหลายของเนื้อหา ช่วยให้เนื้อหามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและตอบโจทย์ลูกค้าได้มากขึ้น
3. SEO Optimization: ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้าน SEO ของเรา เราจึงสามารถปรับบทความให้ความ SEO-friendly เพื่อให้ Serach Engine แสดงผลบทความของเราในอันดับที่สูงขึ้น
4. Seamless Translation Services: เนื่องจากเราเป็นบริษัท International ทำให้เรามีนักแปล In-house ที่สามารถแปลบทความได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
5. Continually Nonitoring Performance: ทางเรามีการตรวจสอบประสิทธิภาพของตัวชี้วัดต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และทำการกรับปรุงแก้ไขเพื่อรักษาความสดใหม่และความเกี่ยวข้องของเนื้อหา
ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นต้วยช่วยในการสร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นของผู้อ่าน รวมถึงสร้าง Brand Loyalty และเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของKrungthai AXA อย่างต่อเนื่อง (SEO Case Study)

RESULTS

icon 158K

ARTICLE VIEWS

icon 700+

NUMBER OF KWs IN FIRST PAGE OF GOOGLE

icon 148K

ENGAGED SESSIONS